Actievoorwaarden zomer

Koelbox Roze 1 Highres

Actievoorwaarden Ardanta ijsjes-actie

 1. De Ardanta ijsjes-actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Uitvaartverzekeraar Ardanta, De Ruyterlaan 8, 7511 JH, Enschede (hierna: Ardanta).
 2. De Actie is uitsluitend toegankelijk voor mensen vanaf 18 jaar, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Ardanta.
 3. De Actie loopt van 21 juli t/m 21 augustus (1 maand).
 4. Aan de Actie kan worden deelgenomen door de volgende stappen te ondernemen: Maak een foto van een ijsje en plaats deze op Facebook of Instagram met de hashtag #deelhetleven en tag @ardanta.
 5. De gegevens van de deelnemers zullen niet voor andere doeleinden worden ingezet dan voor contactdoeleinden vanuit Ardanta.
 6. De winnaar wordt rond 31 augustus bepaald door de medewerkers van Ardanta. De prijs die gewonnen kan worden is één van de twee Sunnylife coolbox Sounds koelboxen.
 7. De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht van Ardanta. De levertijd van de koelbox is maximaal 4 weken. Ardanta draagt geen verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late levering, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/het verzenden van de op grond van de Actie toegekende prijzen.
 8. Ardanta is niet aansprakelijk voor het niet correct functioneren.
 9. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de deelnemer. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden omgeruild voor andere producten.
 10. Ardanta houdt zich het recht voor om bij niet beschikbaarheid van de prijs voor een vervangende prijs te zorgen.
 11. Deelname aan de Actie is kosteloos.
 12. Ardanta houdt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beeindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op ardanta.nl
 13. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Ardanta misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 14. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
 15. Ardanta is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Ardanta.
 17. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
 18. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op ardanta.nl.