Overlijden melden en uitkeren na overlijden

Meest gestelde vragen over overlijden melden en uitkeren na overlijden

 • Wat moet ik doen om een polis uit te laten betalen?

  Een kapitaalpolis kunt u bij overlijden laten uitkeren door het formulier en de benodigde papieren aan te leveren. Welke papieren dit zijn vindt u ook op het formulier.

  Wilt u een naturaverzekering laten uitbetalen, dan ontvangen wij graag de akte van overlijden, een kopie van de polis en de factuur van de uitvaartkosten.

 • Op onze site leest u wat onze reactietermijnen op dit moment zijn en hoelang het duurt voordat u een uitbetaling ontvangt. Als blijkt dat we meer moeten uitzoeken, dan kan het iets langer duren. We houden u hiervan op de hoogte.

 • Sorry dat we nog premie hebben ingehouden. De premie storten we na 56 dagen automatisch terug. Of als er nog meer verzekerden zijn, dan verrekenen wij dit met de volgende premiebetaling. 

 • Als u niet de echtgeno(o)t(e) bent en het bedrag niet op de ervenrekening wordt gestort? Dan moet bij bedragen boven de € 2.274 een verklaring van erfrecht worden opgestuurd. Dankzij de verklaring van erfrecht weten wij zeker dat u de begunstigde bent.

 • Als de uitkering hoger is dan € €2.244, dan moet een kopie van het legitimatiebewijs van de begunstigde worden opgestuurd.

 • Elke dienst of levering vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Wanneer u hier geen gebruik van maakt, kan deze waarde worden gebruikt voor zaken rond de uitvaart die niet verzekerd zijn binnen de polis. Hiervoor kunt u rekeningen naar ons toesturen.

 • Of de polis wordt uitgekeerd aan de nabestaande of aan de uitvaartverzorger is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan zoeken we het voor u uit. 

 • Op Ardanta geeft Antwoord vindt u het antwoord op de vraag hoe u weet dat de uitkering goed terecht komt. Sjoerd, medewerker Ardanta, informeert u graag.

 • Kijkt u in uw polisvoorwaarden of u vrije keuze van uitvaartverzorger heeft. U mag ons natuurlijk ook altijd bellen op telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan kijken wij het voor u na.

 • Ardanta is een uitvaartverzekeraar en geen uitvaartverzorger Op Ardanta geeft Antwoord vertelt Guido Horst, directeur, in een video waarom Ardanta de uitvaart niet verzorgt.