Maatschappelijke impact

Een uitvaartverzekering is een verzekering die vaak door ouders of grootouders wordt afgesloten en alleen wordt uitgekeerd na overlijden. In de meeste situaties is dit een hele lange periode en daarom is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en elkaar niet uit het oog te verliezen. De nabestaanden maken uiteindelijk gebruik van de verzekering en daarom is het verstandig dat zij ook weten waarvoor u bent verzekerd, wat uw wensen zijn en met wie ze contact kunnen opnemen voor de uitkering.

Daarom investeren wij in de volgende klantcommunicatie:

  • U kunt altijd op een eenvoudige manier digitaal inzien hoe u bent verzekerd.
  • Als wij uw e-mailadres hebben, dan ontvangt u eens in de zoveel tijd informatie over de dienstverlening van Ardanta. Hier besteden wij ook aandacht aan hoe u uw wensen kunt vastleggen en hoe u deze kunt delen met uw nabestaanden.
  • Stelt u zich voor dat we door de jaren heen geen juist adres meer van u hebben, omdat een verhuizing door omstandigheden niet is doorgegeven. Als dat zo is, dan zoeken wij u actief op.
  • Het kan ook voorkomen dat het door de hoge leeftijd aannemelijk is dat de klant is overleden. Als wij zien dat er nog geen bedrag is uitgekeerd, dan zoeken wij actief de nabestaanden op. Wij geven dan aan dat er nog recht is op een uitkering. Natuurlijk willen wij deze situatie zo veel mogelijk voorkomen en daarom investeren wij in de communicatie vooraf, zodat de nabestaanden de uitkering kunnen gebruiken voor de uitvaart.
  • Heeft u een dienstenverzekering die lang geleden is afgesloten? Dan kunnen wij ons voorstellen dat niet alle diensten helder zijn. Ook zijn de uitvaartdiensten in de jaren veranderd. Vroeger was bijvoorbeeld een koets met paarden normaal. Daarom helpen wij u de vertaling te maken naar de huidige tijd.

Het belang van onze klanten staat centraal

  • Nieuwe diensten en producten toetsen wij bij onze klanten, omdat wij onze diensten en producten ontwikkelen voor onze klanten. Zoals ook De Ardanta Uitvaartverzekering.
  • Onze klanten kunnen erop rekenen dat onze klantcommunicatie juist, begrijpelijk en vindbaar is.
  • Mensen die slecht kunnen zien, moeten de informatie ook goed kunnen lezen. De site passen we hierop aan.