Herstelkostenregeling

Herstelkostenregeling

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor veel producten die nieuw gesloten worden. Dat is ook het geval voor uitvaartverzekeringen. Geldstromen van Ardanta aan een onafhankelijk verzekeringsadviseur zijn daardoor verboden. Het Verbond van Verzekeraars heeft op verzoek van de Minister van Financiën een herstelkostenregeling opgesteld. Herstelkosten zijn kosten die u, als verzekerde, in rekening gebracht krijgt door uw onafhankelijk verzekeringsadviseur als gevolg van fouten van Ardanta. De herstelkostenregeling zorgt ervoor dat, gelet op het provisieverbod, een vergoeding aan u wordt uitgekeerd om de door de onafhankelijk verzekeringsadviseur in rekening gebrachte kosten mee te betalen.

Wanneer en hoe ontvangt u herstelkosten van Ardanta?
Als uw onafhankelijk verzekeringsadviseur kosten voor herstelwerkzaamheden in rekening heeft gebracht, neem dan contact op met uw adviseur over de mogelijkheid om deze kosten te declareren bij Ardanta. Uw verzekeringsadviseur informeert Ardanta als er een beroep op de Herstelkostenregeling wordt gedaan. Uw verzekeringsadviseur stuurt u, nadat de fout hersteld is, een gespecificeerde rekening. Die rekening stuurt u aan ons door (of vraag uw verzekeringsadviseur dat voor u te doen). Wij betalen de rekening aan u, zodat u uw verzekeringsadviseur kunt betalen. Ardanta vergoedt maximaal € 150 voor herstelkosten.