Uitkering

Ardanta keert uw uitvaartpolis óf rechtstreeks uit aan de nabestaanden óf rechtstreeks aan de uitvaartverzorger.

Dit is afhankelijk van de uitvaartpolis die u bij ons heeft afgesloten. Gaat u naar Uitvaartpolis uitkeren.

Uitkering

  • Wat moet ik doen om een polis uit te laten betalen?

    Vult u dan dit formulier in. Wij controleren deze gegevens. Daarna ontvangt u een mail waarmee u de uitkering van de verzekering(en) kunt aanvragen.

  • Op onze site leest u wat onze reactietermijnen op dit moment zijn en hoelang het duurt voordat u een uitbetaling ontvangt. Als blijkt dat we meer moeten uitzoeken, dan kan het iets langer duren. We houden u hiervan op de hoogte.

  • Als u niet de echtgeno(o)t(e) bent en het bedrag niet op de ervenrekening wordt gestort? Dan moet bij bedragen boven de € 2.274 een verklaring van erfrecht worden opgestuurd. Dankzij de verklaring van erfrecht weten wij zeker dat u de begunstigde bent.

  • Als de uitkering hoger is dan € €2.244, dan moet een kopie van het legitimatiebewijs van de begunstigde worden opgestuurd.

  • Of de polis wordt uitgekeerd aan de nabestaande of aan de uitvaartverzorger is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (053) 488 11 22. Dan zoeken we het voor u uit.