Vragen over de uitvaartpolis

Hier vindt u de belangrijkste informatie over de verschillende uitvaartpolissen en informatie over de manier waarop u uw persoonlijke gegevens kunt wijzigen. Op deze pagina krijgt u antwoord op uw vragen over uw uitvaartpolis. Staat het antwoord er niet bij of wilt u een formulier aanvragen? Dan kunt u dit doen via ons contactformulier.

Meest gestelde vragen over de uitvaartpolis

 • Ik wil graag een kopie polis. Is dat mogelijk?

  Wilt u een kopie polis, omdat u wilt weten hoe u bent verzekerd? Dan heeft u voldoende aan een verzekeringsoverzicht. Op dit overzicht staat de waarde van uw verzekering inclusief eventuele verhogingen, zoals bijvoorbeeld winstdeling of indexering.

  Op de kopie polis staat namelijk alleen het oorspronkelijk verzekerd bedrag. Dus exclusief eventuele verhogingen.

  Bent u verzekerd voor een pakket aan diensten? Dan vindt u deze diensten op Mijn Ardanta.

  Wilt u toch een kopie polis ontvangen of een verzekeringsoverzicht? Geeft u dit dan aan via het contactformulier.

 • Bent u de polisvoorwaarden kwijt die bij uw verzekering horen? Geeft u dit dan aan via het contactformulier.

 • Ardanta vindt het belangrijk dat uw uitvaart wordt geregeld, zoals u dat wilt. Een uitvaart die past bij uw leven. Dat geeft uw nabestaanden houvast in emotionele tijden. Kortom, rust voor u en uw dierbaren.

  Wij hebben daarom een tool ontwikkeld waar u al uw persoonlijke wensen en praktische zaken kunt vastleggen. Gaat u hiervoor naar Mijn Ardanta.

  Ook kunt u het Ardanta wensenboek hier kosteloos aanvragen. Een handig wensenboek vol praktische tips. Deel uw ideeën met uw dierbaren. 

 • Fijn dat u uw nieuwe adres wilt doorgeven. Heeft u al een inlog voor Mijn Ardanta?  Daar geeft u wijzigingen heel eenvoudig door. Of geeft u uw nieuwe adres door via het wijzigingsformulier.

 • U kunt uw bestaande uitvaartverzekering op de volgende manieren laten aanpassen:

  • Via uw onafhankelijke verzekeringsadviseur.
  • Of neemt u contact op met onze adviseurs. Dan helpen we u verder. 
 • Bent u verzekeringnemer en wilt u een verzekering overdragen aan bijvoorbeeld uw kind of aan uw ex-partner? Dan is dat mogelijk. Gaat u naar het overdrachtsformulier

 • U kunt uw persoonsgegevens op volgende manieren aanpassen:

  • Via Mijn Ardanta regelt u dit zelf.
  • Of gaat u naar ons wijzigingsformulier
  • Let op! Gaat het om een onjuiste geboortedatum of achternaam, dan kunt u dit aangeven via het contactformulier of neemt u telefonisch contact op met onze Klantenservice via (053) 488 11 22. Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur te bereiken.

   

 • Bent u gescheiden of gaat u scheiden? Dan kunt u de polis overdragen aan uw ex-partner. Gaat u naar het overdrachtsformulier.

 • Staat er in uw polis dat uw uitvaartverzekering afkoopbaar is? Dan bepaalt Ardanta de afkoopwaarde.

  Hoe wordt de afkoopwaarde bepaald? 
  We kijken daarbij naar de premie die u heeft betaald.

  Hoe is de premie voor uw uitvaartverzekering opgebouwd?

  • Om de uitkering te kunnen doen belegt Ardanta, net als andere verzekeraars, een deel van uw premie. Dit deel van de premie, ook wel 'spaarpremie' genoemd, reserveert Ardanta voor het doen van een uitkering van het verzekerd bedrag bij uw overlijden.
  • Een ander deel van de premie is bestemd voor het doen van de vastgestelde uitkering als u overlijdt vóór de datum van de laatste premiebetaling. Ardanta loopt namelijk het risico dat u komt te overlijden vóórdat u alle premies voor uw uitvaartverzekering heeft betaald. Dit deel van de premie wordt ook wel 'risicopremie' genoemd.
  • De rest van de premie is een vergoeding voor de kosten die Ardanta maakt gedurende de looptijd van uw verzekering. Ardanta maakt kosten bij het afsluiten, beheren en uitkeren van uw uitvaartverzekering.

  Wat zijn voor u de gevolgen van afkopen?
  U heeft uw uitvaartverzekering bij Ardanta afgesloten met een financieel doel, namelijk het betalen van de kosten van uw uitvaart. Koopt u uw uitvaartverzekering vóór de datum van de laatste premiebetaling af, dan stopt uw verzekering en wordt er bij overlijden niets uitgekeerd. U betaalt hierna geen premie meer en u bent dan niet meer verzekerd bij Ardanta. Ardanta berekent of uw verzekering een afkoopwaarde heeft en wat deze afkoopwaarde is.

  Heeft u vragen hierover? Stelt u deze dan via ons contactformulier. Dan helpen we u graag verder.

 • In Mijn Ardanta kunt u altijd zien of uw verzekering afkoopbaar is. Of neem contact met ons op. Is uw verzekering afkoopbaar? Houdt u er dan rekening mee dat dit niet altijd gunstig voor u is. Soms is het voor u gunstiger om de verzekering premievrij te maken. We adviseren u hier graag in. Neemt u contact met ons op via telefoonnummer (053) 488 11 22.

 • U kunt uw partner of kinderen meeverzekeren. Neem telefonisch contact op met Ardanta om uw partner ook mee te laten verzekeren met uw uitvaartverzekering. Uw partner krijgt dan wel een eigen polis. Als u een nieuwe polis afsluit bij Ardanta, dan zijn kinderen tot 21 jaar automatisch meeverzekerd. Heeft u al een uitvaartverzekering? In de polisvoorwaarden kunt u nalezen of uw kinderen wel of niet kunt meeverzekeren. Ook ongeboren kinderen zijn overigens meeverzekerd. U of de andere ouder moet dan wel zelf de verzekering hebben afgesloten.